Tốt nghiệp tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật, Phan Thị Ngọc Diễm đang là biên tập viên tại Shop Hưng Phấn, có nhiều năm kinh nghiệm làm biên tập về sextoy. Đảm bảo nội dung chính xác, an toàn cho mọi người.

Ngoài ra cô còn có kinh nghiệm 1 năm trong kiểm duyệt nội dung bài viết sản phẩm cũng như tin tức của mảng đồ chơi tình dục.

Sơ Yếu Lý Lịch:

  • Họ và tên: Phan Thị Ngọc Diễm
  • Ngày sinh: 07/02/1999
  • Email: [email protected]
  • Chức vụ: Biên tập viên

Phanthingocdiem

Phan Thị Ngọc Diễm – Biên Tập Viên