Tốt nghiệp ngành cơ khí điện Chính Quy tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM với thời gian đào tạo 4 năm. Anh Nguyễn Chí Đạt hiên là nhân viên kỹ thuật tại Shop Hưng Phấn chuyên sửa chữa các sản phẩm sextoy tự động.

Sơ Yếu Lý Lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Chí Đạt
  • Ngày sinh: 25/07/1994
  • Email: [email protected]
  • Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Nguyenchidat

Nguyễn Chí Đạt – Nhân Viên Kỹ Thuật